חיפוש באתר ובבלוג
סך כל הפוסטים בבלוג
480
פוסטים אחרונים
קטגוריות
עמוד הפייסבוק שלי

תהליך יצירת המציאות באמצעות המוח הלא-מודע | תקציר “הרגש הוא הסוד” מאת נוויל גודארד

יש מספר ספרים, הרצאות או סדנאות שכשאדם נתקל בהם הוא אומר לעצמו “וואו! כמה תובנות וידע מאיר עיניים!”. הרגש הוא הסוד

 

כך חשתי בזמנו כאשר נתקלתי לראשונה בסדנה של קווין טרודו, וכך אני מרגיש כעת עם ספרו העתיק (1944) אך מלא התבונה של נוויל גודארד (בתמונה משמאל) Neville Goddard – “הרגש הוא הסוד” – Feeling Is The Secret.

 

הנה זה כאן למי שבוחר להאזין למקור:

 

הנה כאן אפשר להוריד את הספר באנגלית ב-PDF

וכאן תרגום של הספר (לא שלי) לעברית

האזנתי לספר הקולי באורך של קצת יותר משעה 4 או 5 פעמים, ובכל פעם גיליתי בו רובד נוסף ותובנות חדשות. למרות שהידע שבספר אינו חדש לי, הדרך בה גודארד מציג את תורתו, הדגשים, הפשטות והנחרצות בדבריו, מוסיפים ערך רב.

הספר מתאר ומסביר את הנוסחה ליצירת מציאות תוך שימוש במחשבות וברגשות, שהם “כלי העבודה” שיש לבני האדם. הוא אינו מסביר מדוע זה פועל כך, וייתכן שלקורא שמחפש הסברים מדעיים זה יחסר. הנה כאן המחשה איך המילים בוראות מציאות.

 

יחד עם זאת, דווקא כאדם רציונלי, אני סבור שאין צורך להבין את דרך הפעולה של כל דבר בעולם שלנו כדי להשתמש בו. זו עלולה להיות משימה סיזיפית ואינסופית. כך למשל אינני חייב להבין איך פועלת הטלוויזיה, הטלפון הסלולרי, המחשב, החשמל ועוד ועוד – על מנת להשתמש בהם.

ובהקשר לדרך הפעולה של המוח הלא-מודע ביצירת מציאות (שנוויל בוחר לכנות אותו בספרו – תת-המודע), נתקלתי כבר בהוגי דעות רבים שתיארו אותה בצורה זהה או דומה. יתרה מכך, לאורך ההיסטוריה האנושית תועדו מקרים רבים של אנשים שהשתמשו בדרך הפעולה שמתאר נוויל בהצלחה. ולמרות שמדעית “נוסחה” זו ליצירת מציאות טרם הוכחה, חלקים ממנה כבר נחקרו וממשיכים להיחקר. כתבתי על כך בפרק 6 בספרי “להתרגל להצליח“.

 

הדרך של התפתחות המדע לאורך ההיסטוריה לרוב נשענה קודם על זיהוי תופעות לא מוסברות (ולעיתים גם מיסטיות) ורק אז חיפוש ההסברים המדעיים להם.

אני סבור שכך גם בקשר ליצירת המציאות ועוד המון תופעות מיסטיות אחרות שעדיין אין להן הסבר מדעי. בטוחני שההסבר המדעי יגיע עם הזמן והתפתחות המחקר, עוד במאה ה-21. אני סבור כך כי: 1) הייקום המופלא שלנו לא יכול היה להתקיים כל כך הרבה שנים ללא חוקים ברורים וחזקים, לכן אני בטוח שיש כאן חוק, ו- 2) כאמור, יש תיעוד רב, אם כי לא מדעי, שדרך יצירת המציאות לפי הנוסחה של גודארד ואחרים שגורסים בדומה לו אכן מתקיימת ומצליחה.

לגישה זו, של מחשבות בוראות מציאות, יש מקורות עתיקים ביהדות ובנצרות. הסרטון הבא מספר עליהם:

 

כך או כך, בעיניי הספר של נוויל היא יצירת מופת!

לכן בחרתי לתרגם את משפטי המפתח מהספר ולהביאם כאן עבורך בפוסט זה.

למען האותנטיות, כללתי כאן גם את המקור באנגלית, מתחת לכל משפט מתורגם בעברית.

בסוף, לאחר המובאות מהספר, רשמתי סיכום קצר של התובנות העיקריות שניתן לדעתי לקחת ממנו.

אז הנה תקציר הספר כאן לפניכם. התרגום הוא של לורן רוזנמן ושלי.

אזהרה – זה די ארוך, ולכן את משפטי המפתח החשובים בעיני הדגשתי.

תיהנו!

 

המוח המודע מייצר רעיונות ומטביע רעיונות אלה במוח התת-המודע; התת-מודע מקבל את הרעיונות ונותן להם צורה וביטוי ממשי.

“The conscious [mind] generates ideas and impresses these ideas on the subconscious [mind]; the subconscious receives ideas and gives form and expression to them.”

המוח המודע מטביע את מחשבותיו על תת-המודע, ואילו התת-מודע מביא לידי ביטוי את כל מה שמטביע בו המוח המודע.

“The conscious impresses the subconscious, while the subconscious expresses all that is impressed upon it”

באמצעות יכולתו לדמיין ולחוש, והחירות לבחור את המחשבות אותן יארח במוחו, לאדם יש שליטה על מה שהוא בורא. שליטה בתת-המודע מושגת דרך שליטה ברעיונות וברגשות/תחושות של האדם.

“Through his power to imagine and feel and his freedom to choose the idea he will entertain, man has control over creation. Control of the subconscious is accomplished through control of your ideas and feelings”

היכולת לשלוט ברגשות שלכם היא הכרחית לחיים מלאים ושמחים.

“Control of your feeling is all important to a full and happy life”

לעולם אין לתת מקום לרגש בלתי רצוי, או לחשוב באהדה על משהו לא רצוי בכל צורה או אופן. אל תתעכבו על חוסר השלמות בעצמכם או באחרים. לנהוג כך פירושו להטמיע בתוך התת-מודע את המגבלות הללו. מה שאינך רוצה שיעשו לך, אל תעשה לעצמך, או לאחרים. זהו החוק השלם לחיים מלאים ומאושרים. כל השאר זה רק פרשנות.

Never entertain an undesirable feeling, nor think sympathetically about wrong in any shape or form. Do not dwell on the imperfection of yourself or others. To do so is to impress the subconscious with these limitations. What you do not want done unto you, do not feel that it is done unto you or another. This is the whole law of a full and happy life. Everything else is commentary

הפרעות רגשיות, ובמיוחד רגשות מודחקים, הן הסיבה לכל מחלה.

“Emotional disturbances, especially suppressed emotions, are the causes of all disease”

כל שינוי במילים או במחשבות נובע משינוי ברגש. לכן שינוי הרגש, הוא שינוי הגורל.

“All changes of expression are brought about through a change of feeling. A change of feeling is a change of destiny”

תת-המודע אינו מתייחס לאמת או לשקר של הרגש שלך. הוא תמיד יקבל כאמת את מה שאתה חש כאמת. הרגש הוא המנגנון שמאפשר לתת-המודע לאמת את מה שאתה מצהיר כאמת.

“The subconscious is not concerned with the truth or falsity of your feeling. It always accepts as true that which you feel to be true. Feeling is the assent of the subconscious to the truth of that which is declared to be true”

כל מה שאדם רואה בעיני רוחו כאמת, תת-המודע יכול וחייב להפוך לממשי

Whatever the mind of man can conceive and feel as true, the subconscious can and must objectify

תת-המודע תמיד יצליח לבטא ולממש את מה שהוטבע בו.

“The subconscious never fails to express that which has been impressed upon it”

תת-המודע מקבל את ההרגשה שהוטבעה בו כעובדה מוגמרת, ומיד מתחיל לממש בעולם החיצוני, את ההקבלה הממשית המדויקת של הרגשה זו.

“The Subconscious mind accepts the feeling impressed upon it, your feeling, as a fact existing within itself and immediately sets about to produce in the outer or objective world the exact likeness of that feeling”

תת-המודע לעולם לא ישנה את האמונות המקובלות של האדם. הוא יממש אותן במציאות עד הפרט האחרון, בין אם הם מועילות לך או לא.

The subconscious never alters the accepted beliefs of man. It out-pictures them to the last detail whether or not they are beneficial

כדי להטביע בתת-המודע שלך מצב רצוי, עליך להרגיש כשם שהיית מרגיש, אילו המשאלה שלך כבר התממשה.

To impress the subconscious with the desirable state, you must assume the feeling that would be yours had you already realized your wish

אם אתה מהרהר כל העת בקשיים, המחסומים או העכבות, תת-המודע, מטבעו הלא בררני, יקבל את תחושות הקושי והמכשולים כבקשה שלך וימשיך לייצר אותם בעולמך החיצוני.

“If you dwell on difficulties, barriers or delay, the subconscious, by its very non-selective nature, accepts the feeling of difficulties and obstacles as your request and proceeds to produce them in your outer world”

תת-המודע הינו הרחם של הבריאה. הוא מקבל את רעיונותיו באמצעות רגשות האדם. הוא לעולם לא יישנה רעיון שקיבל [דרך הרגשות], אלא תמיד יממש אותו במציאות.

“The subconscious is the womb of creation. It receives the idea unto itself through the feelings of man. It never changes the idea received, but always gives it form”

להרגיש תחושות של חוסר אונים, או שמשהו הוא בלתי אפשרי, זה להטביע בתת-המודע שלך את הרעיון של כישלון.

“To feel a state as hopeless or impossible is to impress the subconscious with the idea of failure”

באמצעות יצירת הרגש והתחושה שיהיו לך כשתשיג את מטרתך, אתה מניע את תת-המודע ליצירת ההקבלה הפיזית המדויקת לרגש זה.

By assuming the feeling that would be yours were you already in possession of your objective, the subconscious is moved to build the exact likeness of your assumption

 

דבר לא מגיע מבחוץ; הכל מגיע מבפנים – מתת-המודע שלך.

“Nothing comes from without; all things come from within – from the subconscious”

זה בלתי אפשרי לראות משהו מלבד תוכן התודעה שלך. עולמך על כל פרטיו, הוא יצירה של המודעות שלך. מצבים חיצוניים הם עדות להטבעות בתת-המודע. רק שינוי ההטבעה הפנימית מביא לשינוי בביטוי החיצוני.

“It is impossible for you to see other than the contents of your consciousness. Your world in its every detail is your consciousness objectified. Objective states bear witness of subconscious impressions. A change of impression results in a change of expression”

תת-המודע מקבל כאמת כל מה שאתה מרגיש כאמת, ובשל העובדה שהבריאה שלך היא תוצאה של הטבעה בתת-המודע, אתה, באמצעות הרגשות שלך, קובע את מה שאתה בורא.

The subconscious accepts as true that which you feel as true, and because creation is the result of subconscious impressions, you, by your feeling, determine creation

אתה כבר כל מה שאתה רוצה להיות, והסרוב שלך להאמין בכך הוא הסיבה היחידה שאינך רואה זאת במציאות.

“You are already that which you want to be, and your refusal to believe this is the only reason you do not see it”

אנחנו אף פעם לא משיגים את מה שאנחנו רוצים; אנחנו משיגים את מי שאנחנו.

We never find that which we want; we find only that which we are

התכחשות למה שאנו קולטים מהחושים שלנו ואימוץ התחושה שמשאלתנו התגשמה, היא הדרך להגשים את כל תשוקותינו.

“Denying the evidence of the senses and appropriating the feeling of the wish fulfilled is the way to the realization of your desire”

להבדיל אך בדומה, ראו מה חכמת הקבלה אומרת העיקרון “מחשבה יוצרת מציאות”:

שליטה עצמית מוחלטת בכל מחשבותיך ורגשותיך הינו ההישג הכי נשגב שלך.

Mastery of self-control of your thoughts and feelings is your highest achievement

שינה היא הפתח הטבעי לגישה אל תוך תת-המודע שלך.

“Sleep is the natural door into the subconscious”

בזמן השינה והמדיטציה, שדומה לענייננו לשינה, האדם נכנס לתת-המודע שלו להטביע בו את הנחיותיו. כך תת-המודע מקבל את הוראותיו של האדם. במצבים אלה, המודע והתת-מודע מתחברים יחדיו באופן יצירתי.

“It is in sleep and in prayer, a state akin to sleep, that man enters the subconscious to make his impressions and receive his instructions. In these states the conscious and subconscious are creatively joined”

כל הקיים בתודעה שלך כשאתה הולך לישון מתבטא במציאות שלך בזמן העירות, המהווה שני שליש מחייך עלי אדמות.

Whatever you have in consciousness as you go to sleep is the measure of your expression in the waking two-thirds of your life on earth

תת-המודע שלך ייצור במציאות את כל מה שאתה משתוקק אליו, רק כאשר תרגיש כי משאלתך התגשמה.

“Your subconscious gives form to your desires only when you feel your wish Fulfilled”

תמיד, לפני שאתה הולך לישון עליך להרגיש כאילו משאלתך התגשמה.

“You should always feel the wish fulfilled before you drop off to sleep”

לעולם אינך שולף ממעמקי עצמך את מה שאתה רוצה; אתה שולף את מי שאתה, ואתה הוא מי שאתה מרגיש שאתה, וכן מה שאתה מרגיש כנכון לגבי אחרים.

You never draw out of the deep of yourself that which you want; you always draw that which you are, and you are that which you feel yourself to be as well as that which you feel as true of others

אם כך, כדי לממש את עצמך, על המשאלה שלך להיטמע ברגש של הווייתך, כאילו שאתה חווה את המשאלה כעובדה וכעדות חיה.

To be realized, then, the wish must be resolved into the feeling of being or having or witnessing the state sought

 

לפני שאתה נרדם, עליך להיות בתודעה שכל מה שאתה מתאווה אליו כבר קיים במציאות שלך.

“You must be in the consciousness of being or having that which you want to be or to have before you drop off to sleep”

בזמן השינה, לאדם אין חופש בחירה. השינה שלו נשלטת במלואה על ידי הרעיון והמחשבה האחרונים שהיו לו לגבי עצמו לפני שנרדם.

Once asleep, man has no freedom of choice. His entire slumber is dominated by his last waking concept of self

אם לקראת הירדמות, אתה מחזיק ומטפח בתודעתך את התחושה “אני מצליח”, אזי אתה חייב להצליח.

“If, as you prepare for sleep, you assume and maintain the consciousness of success by feeling “I am successful”, you must be successful”

תת-המודע שלך לעולם אינו ישן. שינה היא הפתח דרכו המוח המודע הער מתחבר ליצירה משותפת עם התת-מודע.

The subconscious never sleeps. Sleep is the door through which the conscious, waking mind passes to be creatively joined to the subconscious

הרגש כאילו שכבר הגשמת את חלומך ואז הירדם בשקט לשינה טובה.

“Feel yourself in the state of the realized wish and quietly drop off to sleep”

לעולם אל תלך לישון בתחושת ייאוש או חוסר שביעות רצון. לעולם אל תירדם בתודעה של כישלון.

“Never go to sleep feeling discouraged or dissatisfied. Never sleep in the consciousness of failure”

תת-המודע שלך, שמצבו הטבעי הוא שינה, רואה אותך באותה הצורה שאתה מאמין שאתה; בין אם אמונה זו היא טובה, רעה, או ניטרלית, תת-המודע יגלם בנאמנות את אמונתך במציאות.

“Your subconscious, whose natural state is sleep, sees you as you believe yourself to be, and whether it be good, bad or indifferent, the subconscious will faithfully embody your belief”

 

החלומות שלך יתממשו במציאות ברגע שתרגיש ותחוש כאילו שהם כבר התממשו.

Your dreams take form as you assume the feeling of their reality

כל המצבים העובדתיים (הנראים) היו בתחילה סוביקטיבים (בלתי נראים), ואתה הפכת אותם למציאות בכך שחשת וראית אותם כמציאות.

“All objective (visible) states were first subjective (invisible) states, and you called them into visible by assuming the feeling of their reality”

תהליך היצירה מתחיל בהפעלת הדמיון, וממשיך באמונה במצב אותו דמיינת. תמיד דמיין וצפה לטוב ביותר.

“The creative process is first imagining and then believing the state imagined. Always imagine and expect the best”

העולם אינו יכול להשתנות עד שתשנה את תפיסתך לגביו. “כמו מה שבתוכך, כך תחווה גם מחוץ לך”.

“The world cannot change until you change your conception of it. “As within, so without”.”

לעולם אל תציע לאחר את המצב שהיית רוצה שהוא יבטא; במקום זאת, שכנע את עצמך שהוא כבר נמצא במצב שבו היית רוצה שהוא יהיה.

You never suggest to another the state which you desire to see him express; instead, you convince yourself that he is already that which you desire him to be

בכל לילה, בעת שאתה נרדם, עליך להרגיש שביעות רצון ונקי מכל רבב, מאחר וה”מאהב הסובייקטיבי” שלך (תת-המודע) ייצור תמיד את עולמך הממשי בהתאמה מושלמת לתפיסתך את עולם זה, כאשר תפיסה זו המוגדרת על ידי הרגש שלך.

“Every night, as you drop off to sleep, feel satisfied and spotless, for your subjective Lover (the subconscious) always forms the objective world in the image and likeness of your conception of it, the conception defined by your feeling”

שני השלישים של חיי העירות שלך עלי אדמות משקפים ומעידים על ההטבעות שכבר נעשו בתת-המודע שלך. הפעולות והאירועים אותם אתה חווה היום הם התופעות; לא הגורמים.

“The waking two-thirds of your life on earth ever corroborates or bears witness to your subconscious impressions. The actions and events of the day are effects; they are not causes”

תת-המודע מקבל הטבעות רק דרך הרגשות של האדם, ובדרך הידועה רק לו, תת-המודע נותן להן צורה וביטוי מוחשי.

The subconscious receives impressions only through the feelings of man and, in a way known only to itself, gives these impressions form and expression

פעולותיו של האדם נקבעות על ידי ההטבעות הקיימות אצלו בתת-מודע ומה שכבר הוטמע בו.

“The actions of man are determined by his subconscious impressions”

האדם הער נמצא תחת ההתניה והכורח להביא לידי ביטוי במציאות את ההטבעות המצויות בתת-המודע שלו. אם בעברו הוא הטמיע בעצמו דברים באופן בלתי מושכל, אזי עליו להתחיל לשנות את מחשבתו ורגשותיו, מאחר ורק כך הוא ישנה את עולמו.

“Man awake is under compulsion to express his subconscious impressions. If in the past he unwisely impressed himself, then let him begin to change his thought and feeling, for only as he does so will he change his world”

אל תבזבז אף לא דקה אחת בצער וחרטה, מאחר והחשיבה הרגשית על טעויות העבר, “מדביקה” אותך מחדש בטעויות העבר.

“Do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself”

התפקיד שאתה משחק על במת העולם נקבע על פי האופן בו אתה תופס את עצמך.

The part you play on the world’s stage is determined by your conception of yourself

קבלת המטרה כעובדה מחוללת אוטומטית את האמצעים למימושה.

The acceptance of the end automatically wills the means of realization

אם, כשאתה מתכונן לשינה, אינך מרגיש את עצמך באופן מודע כמי שמשאלותיו כבר התגשמו, אזי תיקח עימך לחדרו של זה שיצר אותך כפי שאתה (התת-מודע), את סך כל התגובות והרגשות של היום שעבר; ובזמן שאתה ישן, התת-מודע ינחה אותך כיצד להביא את התגובות והרגשות הללו לידי ביטוי ממשי ביום שלמחרת.

“If, as you prepare for sleep, you do not consciously feel yourself into the state of the answered wish, then you will take with you into the chamber of her who conceived you the sum total of the reactions and feelings of the waking day; and while asleep, you will be instructed in the manner in which they will be expressed tomorrow”

אתה חופשי לבחור כיצד להרגיש ולהגיב לדרמה של היום, אך הדרמה – הפעולות, האירועים והנסיבות של היום – כבר נקבעו קודם לכן.

“You are free to choose how you feel and react to the day’s drama, but the drama – the actions, events and circumstances of the day – have already been determined”

אלא אם כן תגדיר באופן מודע ומכוון את הגישה שעימה אתה תשכב לישון, אתה תעשה זאת בגישה לא-מודעת המורכבת מכל הרגשות והתגובות של אותו היום… וגישה זו תחולל ותגרום לפעולות העתידיות שלך.

“Unless you consciously and purposely define the attitude of mind with which you go to sleep, you unconsciously go to sleep in the composite attitude of mind made up of all feelings and reactions of the day… and this is the cause of [your] future action”

דרך היכולת שלך לחשוב ולהרגיש, יש לך שליטה על כל מה שאתה בורא.

Through your ability to think and feel, you have dominion over all creation

התפיסה שלך כלפי עצמך ברגע שאתה נרדם, היא הזרע שאתה זורע באדמת התת-מודע שלך. הירדמות בתחושה של שביעות רצון ואושר, מאלצת את הופעתם של תנאים ואירועים בעולמך המאוששים תחושות אלו.

“Your conception of yourself as you fall asleep is the seed you drop into the ground of the subconscious. Dropping off to sleep feeling satisfied and happy compels conditions and events to appear in your world which confirm these attitudes of mind”

התפילה (וגם מדיטציה) היא אשליה של שינה, המפחיתה את הטבעותיו של העולם החיצון ופותחת את המינד לקבלת הצעות מבפנים. בעת תפילה (או מדיטציה), הנפש היא במצב של רגיעה וקליטה הדומים לתחושה המושגת ממש לפני ההירדמות.

“Prayer is an illusion of sleep which diminishes the impression of the outer world and renders the mind more receptive to suggestion from within. The mind in prayer is in a state of relaxation and receptivity akin to the feeling attained just before dropping off to sleep”

הבא את כל תשוקותיך לידי מימוש באמצעות הדמיון וההרגשה כאילו משאלתך כבר התגשמה.

Call all your desires into being by imagining and feeling your wish fulfilled

ככל שתראה את המטרה כאילו כבר הושגה, אתה הופך אדיש לחלוטין לאפשרות של כישלון, מאחר ועצם ראיית המטרה כמושגת מייצרת את האמצעים להשגת מטרה זו.

“As the end is accepted, you become totally indifferent as to possible failure, for acceptance of the end wills the means to that end”

ברגע שאתה מאמץ את התחושה הנובעת מהמצב אליו שאפת, אתה משוחרר מכל מאמץ לגרום לו לקרות, מפני שהוא כאילו כבר כך.

“As you capture the feeling of the state sought, you are relieved of all effort to make it so, for it is already so”

אמץ את ההרגשה הנובעת ממשאלתך שכאילו כבר התגשמה על ידי התחושה שהדבר שייחלת לו כבר נמצא ברשותך, והמשאלה שלך אכן תתגשם.

“Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself”

אתה אף פעם לא תמשוך אליך את מה שאתה רוצה, אלא תמיד את מי שאתה.

“You never attract that which you want, but always that which you are”

כשם שאתה מרגיש שאתה, כך אתה ומי שאתה יינתן לך. לכן אמץ לעצמך כעת את ההרגשה שתהיה לך ברגע שמשאלתך תתגשם, ומשאלתך תהייה חייבת להתגשם.

That which you feel yourself to be, you are, and you are given that which you are. So assume the feeling that would be yours were you already in possession of your wish, and your wish must be realized

במקום להאמין באלוהים או בישו – האמן כי אתה הוא האלוהים או ישו… זה טבעי לפעול כמו מי שאתה מאמין שאתה. לכן חייה עם ההרגשה שאתה הוא מי שאתה רוצה להיות, ואכן זה מי שתהייה.

“Instead of believing in God or in Jesus – believe you are God or you are Jesus… It is natural to do the works of the one you believe yourself to be. So live in the feeling of being the one you want to be and that you shall be”

עד כאן הציטוטים מהספר.

 

וכמובטח, הנה כמה מילות סיכום שלי:

 1. מחשב העל האמיתי שלנו הוא המוח הלא-מודע. הוא זה שקובע את המציאות שלנו, ולא המוח המודע. יחד עם זאת, אין ללא-מודע יכולת בחירה. הוא טייפ, מקבל וקולט כאמת את מה שמשודר אליו ויוצר אותו במציאות. הוא משרת נאמן, או בן/בת זוג אהוב/ה, קשוב, תומך, מפרגן ועוזר למודע ליצור את מה שהאחרון מבטא.
 2. בהתאם, האתגר של בני האדם הוא להטביע עם המוח המודע בצורה יזומה במוח הלא-מודע שלהם את שאיפותיהם, כי אחרת הם יטביעו/יטמיעו בו את פחדיהם, תסכוליהם וכעסיהם, שהם ברירת המחדל האוטומטית של מרבית האנשים.
 3. תהליך ההטבעה או ההטמעה של השאיפות במוח הלא-מודע נעשה ע”י ניהול המחשבות והרגשות/תחושות.
 4. כבר נאמר ש”מחשבות בוראות מציאות”. וולט דיסני אמר: “אם אתה יכול לחלום את זה, אתה גם יכול לעשות את זה”. במקורות שלנו נאמר: “סוף מעשה במחשבה תחילה”. כלומר, אין ספק שמה שאנו חושבים עליו קובע את התוצאות שלנו.
  בהתאם, היכולת לאכסן במוחנו מחשבות נכונות תתמוך ביכולתנו לייצר את המציאות שאנו רוצים.
 5. בדרך ליצירת המציאות, המחשבות הופכות למילים והמילים בוראות את המציאות.
 6. מהן “מחשבות נכונות”? נוויל אומר שאלו מחשבות שמתארות באור חיובי את העתיד שלנו. במילים אחרות – גישה חיובית לחיים. הוא מוסיף ואומר שהכל מתחיל מהדמיון שלנו.
 7. יחד עם זאת, מה שבאמת קובע את ההטבעות במוח הלא-מודע הן הרגשות והתחושות שלנו. ואלו הן תוצאה ישירה של המחשבות שלנו.
  בקצרה: רגשות חיוביים מהווים דלק ליצירת מציאות חיובית, ורגשות שליליים – למציאות שלילית.
 8. כלומר, גם מחשבות חיוביות כמו תקווה, ערגה וציפייה, אם הן מהולות ברגשות של פחדים, חששות וקנאה (למשל), לא תיקלטנה בלא-מודע ולא תתגשמנה במציאות.
 9. הדרך הכי טובה להטמיע מציאות רצויה במוח הלא מודע היא לחוש ולהרגיש כאילו משאלותינו כבר הוגשמו. שוב, לא עם חששות ודאגות, אלא תוך וודאות/אמונה גמורה שהחלומות אכן יתגשמו. לרוב האנשים יש כאן קושי גדול בגלל חוסר הוודאות וחוסר היכולת לשלוט בעתיד. כאן המקום ללמוד לקבל את הנסיבות ולשחרר את הצורך בוודאות ובשליטה.
 10. האמצעים הכי טובים להטמיע את הרגשות כאילו משאלותינו כבר הושגו הם לפני השינה ודרך התפילה. נוויל לא מזכיר את המדיטציה שבזמנו הייתה הרבה פחות פופולארית מאשר כיום, אך בהחלט אפשר להוסיפה כאמצעי רלוונטי.
  ב”תפילה” אין הכוונה לתפילה טכנית, אלא גם כאן החיבור לדמיון ולרגשות החיוביים הינו המפתח להצלחה. כוונת המשורר ביהדות היא שתפילה תהיה מדיטטיבית, והנה החיבור בין תפילה למדיטציה.
 11. גם ד”ר דודי המילטון מסביר איך להשתמש בדמיון בצורה אפקטיבית, אך בהקשר של יצירת בריאות פיזית ונפשית.
  עקרונות המפתח למשנתו הם: 1) יציאה מתוך הדמיה קיימת של המצב השלילי ויצירת הדמיה של המצב החיובי הרצוי (למשל – ממראה שבורה ואיחוייה למראה שלמה); 2) להיות בטוח ונחוש בהחלטתך ליצור את השינוי הבריאותי ו-3) אפשר להסתפק בהדמיה של כמה דקות בלבד, אך חשובה העקביות וההתמדה בחזרה על אותה הדמיה מידי יום.
 12. התיאוריה ברורה. היישום מאתגר יותר.
  בכך אני עוסק והשיטה שפיתחתי לשלוט ברגשות ולנווט אותם לטריטוריות חיוביות.
  בכך עוסק הספר שלי “להתרגל להצליח” שניתן לרכישה כאן.
  הנה כאן מדריך מקוצר של הספר שניתן להורדה בחינם כאן לאחר הרשמה קצרה.

סיכום יאה לפוסט זה יהיה הציטוט הבא מנוויל:

שליטה עצמית מוחלטת בכל מחשבותיך ורגשותיך הינו ההישג הכי נשגב שלך.

 

לסיום, הנה עוד ספר קצר מצוין של נוויל At Your Command משנת 1939:

הנה שתי ציטטות בולטות ממנו:

“The awareness of being is the door through which the manifestation of life passes into the world of form”

“Your opinion of yourself will determine your expression in life”

 

אהבת? הפקת ערך? אני מזמין אותך לעשות “לייק”, להגיב ממש כאן למטה ולשתף את חבריך בפוסט זה.
אשמח גם לענות כאן למטה בתגובות לכל שאלה שיש לך.

להרשמה לערוץ היוטיוב שלי נא ללחוץ על האייקון:

שיתוף הפוסט ברשתות החברתיות:

אולי יעניין אותך לקרוא פוסטים נוספים:

כתיבת תגובה

הזמנים מאתגרים? העסק או הקריירה תקועים?

דווקא עכשיו, זה הזמן להתחיל לחשוב על שחרור התקיעות.

אני מזמין אותך לייעוץ טלפוני ראשוני בחינם

בתאום ישירות מול היומן שלי