שלוש “מ” שיוצרים “מ” רביעית

שינוי המציאות

לפעמים, החיים יכולים להיות פשוטים, כשמסתכלים עליהם בפשטות   😉  שינוי המציאות
זו המטרה של הפוסט הקצר הזה.

אני מבקש להראות את הדרך שבה אנו יוצרים את התוצאות שלנו בחיים, בעסקים או בקריירה, ולהציג 3 “ממים” שיוצרים “מם” רביעית. כן, אני מתכוון לאות “מ”.


ונתחיל מהסוף – ה”מם” הרביעית היא המציאות.

Read moreשלוש “מ” שיוצרים “מ” רביעית