המלצות של לקוחות נוספים:

אופיר גל, בעל אולפן הקלטות ומוזיקאי

“השגתי בסדנה שינוי משמעותי בגישה. למדתי שגישה חיובית היא הכרח ותנאי ראשון להצלחה,  וששיפוט והלקאה עצמית מונעים ממני להצליח. למדתי גם לפרוט כל משימה ל”צעדי תינוק” וכך אני נע לפעולה ונמנע מלהיתקע. עוד למדתי בסדנה למכור בצורה אפקטיבית”.