המלצות של לקוחות נוספים:

ד”ר תמי אילת-יגורי – ראש המרכז ללימודים מתקדמים במכללה האקדמית לחברה ואומנויות

“קהל המשתתפים נתרם והועשר בידע ובכלים, דרך מפגש עם עקרונות, נתונים, רעיונות, סרטונים, דוגמאות, משלים ואמרות. הצגת התכנון העסקי בסדנה כגורם להגשמה, סיפוק, רווחים והצלחה – נעשתה באופן מוצלח ביותר.”